Värdiga förflyttningar som främjar mobilitet

Av Ulrika Olsson, december 2 2015

Hjälpmedel som används vid förflyttningar idag behöver utformas för att kunna möta de utmaningar vi i Sverige och övriga Europa generellt sett står inför gällande personaltillgången framöver. 

 


Läs mer

Ämnesområden: Patientförflyttning, Mobilitet

En kunskapsblogg om vård av personer med nedsatt rörlighet

Av Ulrika Olsson, november 19 2015

Då våra kunder allt mer befinner sig online samt önskar information via online, kommer vi på ArjoHuntleigh framöver att ersätta vårt nyhetsbrev med denna blogg! I detta första blogginlägg beskriver vi vad bloggen kommer att fokusera på.

Läs mer

Ämnesområden: Stop Pressure Ulcer Day, Trycksår, Förebyggande vård

OM BLOGGEN

Läs våra artiklar för att få värdefull kunskap om studier, vetenskapliga artiklar, expertutlåtande, nyheter och lösningar som reducerar skadliga händelser i vården.

PRENUMERERA PÅ E-POSTUPPDATERINGAR

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

All information ges i god tro - utan någon typ av garanti, uttryckt eller antydd - och all användning av information eller material från bloggen är på användarens egna ansvar. Denna blogg har som syfte att ge information endast och ska inte användas allena rådgivande. Inte heller ska den användas som allena bas för beslutsfattande. Åsikter som presenteras i bloggen av våra författare är personliga och speglar nödvändigtvis inte ArjoHuntleighs åsikter.